گفتگوئي با دكتر Paolo Vecchiaگفتگوئي با دكتر Paolo Vecchia

گفتگوئي با دكتر Paolo Vecchia رئيس سازمان ICNIRP


گفتگوئی  با دکتر  Paolo Vecchia رئيس سازمان  ( ICNIRP ) :

در ابتدا تشكر مي كنيم از اينكه در اين مصاحبه شركت نموديد. اين مصاحبه جزء اولين مصاحبه هائي مي باشد كه با يكي از مسئولين ذيربط در خصوص سيستم هاي ايمني در مقابل امواج راديوئي در جهان انجام شده است.

نام من Paolo Vecchia بوده و رئيس سازمان  ( ICNIRP ) مي باشد.

اين عنوان اختصاري از  :

International Commision on Non Ionizing Radiation Protection

مي باشد كه عبارت است از سازمان بين المللي حفاظت از تشعشات غير يون ساز مي باشد.

اين سازمان متشكل از متخصصاني در زمينه هاي ( پزشكي ، بايولوژي ، اپيدمولوژي ، فيزيك و...) مي باشد كه مسئول ارزيابي تاثير تشعشات غير يونساز الكترومغناطيس بر سلامتي بشر و ارائه راهكارهائي براي سازمان هاي بين المللي  و مجامع ملي جهت گسترش و برنامه ريزي سياست هاي سلامت جامعه مي باشد.

اين سازمان شامل 12 نفر به علاوه مدير عامل و رئيس هيئت مديره مي باشد همچنين 4 كميته متشكل از گروهي مستقل از متخصصان  رشته هاي فيزيك/مهندسي ، بيولوژي/پزشكي ، اپيدمولوژي و تشعشعات بصري با اين شركت همكاري مي نمايند . اين سازمان به طور فعالانه با سازمان هاي بين المللي همچون سازمان بهداشت جهاني (WHO) ، سازمان بين المللي كار ( ILO ) و اتحاديه اروپا همكاري مي نمايد.

از مهمترين اهداف اين سازمان ، راهكارهاي تابش بوده كه شامل پيشنهاداتي براي تابش هاي ايمن براي مجامع عمومي و كاري و محدوديت هاي تابش مي باشد. راهكارهاي پيشنهادي ( ICNIRP ) به عنوان قوانين ملي در بيش از 30 كشور جهان به ثبت رسيده است و به عنوان اصول پيشنهادات و رهنمود هاي اتحاديه اروپا در خصوص حفاظت از مجامع عمومي و كاري مي باشد.

اين سازمان همچنين مقالاتي با سرپرستي سازمان WHO منتشر نموده است ( با عنوان كتابهاي آبي ) كه از آنها به عنوان ورودي ارزيابي ريسك ها استفاده مي گردد. به علاوه اين سازمان بسيار فعال در برگزاري كارگاه هاي علمي و رويدادهاي علمي مي باشد. ( با همكاري سازمان WHO )

محدوديت هاي تابشي ارائه شده توسط اين سازمان براساس نتايج ثبت شده تحقيقات علمي مطابق ضوابط هاي علمي مورد قبول مي باشد . اين محدوديت ها شامل فاكتورهاي كاهشي مربوطه با توجه حدود آستانه مشخص شده براي اين منظور مي باشد. بنابراين حدودتعريف شده توسط  اين سازمان  ( ICNIRP ) دامنه ايمني را براي جلوگيري از هرنوع تاثير مخرب در برابر اين تشعشعات فراهم نموده است.

بنا بر عقيده تمامي سازمان ها و ارگان هاي بين المللي حفاظت، هيچ گونه نگراني براي  قرار گرفتن در معرض امواجي كه حود آن  زير اين استاندارد باشد وجود نخواهد داشت.

برخي از مطالعات و بررسي هاي اپيدمولوژي نشان داده است كه ارتباطي آماري بين قرار گرفتن در معرض تابش فركانس هاي بسيار پائين  ( مانند خطوط قدرت ولتاژ بالا )  و سرطان خون در دوران كودكي وجود دارد اما فرضيه اتفاقات غير رسمي قابل مطالعه در آزمايشگاه نيست.

در مقابل، از آناليز ها و مطالعات جامعي كه در خصوص تاثيرات كوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفتن در معرض تشعشعات راديوئي همانند ايستگاه هاي مخابراتي و ايسگاههاي آنتن هاي موبايل انجام شده  هيچگونه شواهدي مبني بر اينگونه تاثيرات ديده نشده است.

اندازه گيري و پايش امواج قطعا  بسيار مفيد هستند هم براي تائيد كردن محاسبات و هم براي عموم مدركي مستند در خصوص سطوح تابشي ارائه مي دهد. به طوركلي يك نمونه نمايشگر اندازه گيري مي تواند نمايش خوبي از سطوح تابش در محيط ارائه دهد. به هر حال در مناطق معيني كه تعداد زيادي آنتهاي مخابراتي نصب شده اند نصب تجهيزات براي همه بيفايده است از آنجائيكه همه آنها مشابه هم مي باشند.

 بله در برخي از كشورها ثابت شده كه اين قضيه مفيد خواهد بود. اين قضيه باعث مي شود كه عموم مردم با مقايسه اين اطلاعات با سطوح استاندارد اطمينان بيشتر ي به ارگانها و شركت هاي مخابراتي پيدا كنند.

در حال حاضر اين سازمان مشغول به روز كردن و بررسي مجدد راهكارهاي ارائه شده مي باشد. اين كار در مورد سيستمهاي ثابت داراي طول موج هاي كوتاه به اتمام رسيده است ولي درخصوص امواج راديوئي همچنان در حال انجام مي باشد و اين به اين دليل است كه در حال حاضر  مطالعات گسترده اي در خصوص امواج مخابراتي و تومورهاي مغزي انجام شده است. به هرحال اعتبار اين محدوديت هاي سطوح در سال 2009 تائيد گرديده است. همچنين ICNIRP در حال پايش پيشرفت تحقيقات و تكنولوژي مربوط به منابع جديد مي باشد كه موجب توسعه كيفيت هاي جديد تابش ها مي گردد.

 

بسيار ممنونيم از شما و آرزومند موفقيتتان در سازمان ICNIRP ميباشيم.