گفتگوئي با دكتر پائولو وچیاگفتگوئي با دكتر پائولو وچیا

گفتگوئي با دكتر پائولو وچیا (Paolo Vecchia) رئيس اسبق ICNIRP


گفتگوئی  با دکتر پائولو وچیا رئیس اسبق کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونساز

در ابتدا تشكر مي كنيم از اينكه در اين مصاحبه شركت نموديد. اين مصاحبه جزء اولين مصاحبه هائي مي باشد كه با يكي از مسئولين ذيربط در خصوص سيستم هاي ايمني در مقابل امواج راديوئي در جهان انجام شده است.

اینجانب Paolo Vecchia ، رئيس سازمان ICNIRP مي باشم.

ICNIRP نام اختصاری International Commision on Non Ionizing Radiation Protection یا "کمیسیون بين المللي حفاظت در برابر پرتوهای غير يونساز" مي باشد.

اين سازمان متشكل از متخصصاني در زمينه هاي ( پزشكي ، بايولوژي ، اپيدمولوژي ، فيزيك و...) مي باشد كه مسئول ارزيابي تاثير تشعشات غير يونساز الكترومغناطيس بر سلامتي بشر و ارائه راهكارهائي براي سازمان هاي بين المللي  و مجامع ملي جهت گسترش و برنامه ريزي سياست هاي سلامت جامعه مي باشد.

اين سازمان شامل 12 نفر به علاوه مدير عامل و رئيس هيئت مديره مي باشد. همچنين 4 كميته متشكل از گروهي مستقل از متخصصان  رشته هاي فيزيك/مهندسي، بيولوژي/پزشكي، اپيدمولوژي و تشعشعات بصري با اين شركت همكاري مي نمايند. اين سازمان به طور فعالانه با سازمان هاي بين المللي همچون سازمان بهداشت جهاني (WHO)، سازمان بين المللي كار ( ILO ) و اتحاديه اروپا همكاري مي نمايد.

از مهمترين اهداف اين سازمان، بررسی راهكارهاي حفاظت در برابر تابش غیریونساز بوده كه شامل پيشنهاداتي براي تابش هاي ايمن براي مجامع عمومي و كاري و محدوديت هاي تابش مي باشد. راهكارهاي پيشنهاديICNIRP  به عنوان قوانين ملي در بيش از 30 كشور جهان به ثبت رسيده است و به اساس پيشنهادات و رهنمود هاي اتحاديه اروپا در خصوص حفاظت مجامع عمومي و كاري در برابر پرتو مي باشد.

اين سازمان همچنين مقالاتي با سرپرستي سازمان WHO منتشر نموده است (با عنوان كتابهاي آبي) كه از آنها براي ارزيابي ريسك ها استفاده مي گردد. به علاوه اين سازمان  با همكاري سازمانWHO  در برگزاري كارگاه ها و رويدادهاي علمي بسیار فعال مي باشد.

حدود پرتوگیری ارائه شده توسط اين سازمان براساس نتايج ثبت شده تحقيقات علمي مطابق ضوابط هاي علمي، مورد قبول مي باشد . اين حدود شامل فاكتورهاي كاهشي مربوطه با توجه حدود آستانه مشخص شده براي اين منظور مي باشد. بنابراين حدود تعريف شده توسط  اين سازمان، دامنه ايمني را براي جلوگيري از هرنوع تاثير مخرب در معرض اين تشعشعات در نظر گرفته است. 

بنا بر نظر تمامي سازمان ها و ارگان هاي بين المللي حفاظت، هيچ گونه جای نگراني براي  قرار گرفتن در معرض امواجي كه حدود آن  زير اين استاندارد باشد، وجود نخواهد داشت.

برخي از مطالعات و بررسي هاي اپيدمولوژي نشان داده است كه ارتباطي آماري بين قرار گرفتن در معرض تابش فركانس هاي بسيار پائين ( مانند خطوط فشار قوی برق)  و سرطان خون در دوران كودكي وجود دارد، اما فرضيه اتفاقات غير رسمي قابل مطالعه در آزمايشگاه نيست.

در مقابل، از تحلیل ها و مطالعات جامعي كه در خصوص تاثيرات كوتاه مدت و بلند مدت پرتوگیری در معرض تشعشعات راديوئي همانند ايستگاه هاي مخابراتي و ايسگاههاي آنتن هاي موبايل انجام شده، هيچگونه شواهدي مبني بر اينگونه تاثيرات ديده نشده است.

اندازه گيري و پايش امواج قطعا بسيار مفيد هستند؛ هم براي تائيد كردن محاسبات و هم براي مردم مدركي مستند در خصوص میزان تابش ارائه مي دهد. به طوركلي، يك دستگاه اندازه گيري مي تواند میزان تابش در محيط را به خوبی نشان دهد. به هر حال در مناطقی كه تعداد زيادي آنتهاي مخابراتي نصب شده، از آنجائيكه همه آنها مشابه هم مي باشند، نصب تجهيزات براي همه ضروری ندارد.

 بله، در برخي از كشورها ثابت شده كه اين قضيه مفيد خواهد بود. اين موضوع باعث مي شود كه عموم مردم با مقايسه اين اطلاعات با شدت های استاندارد، اطمينان بيشتري به ارگانها و شركت هاي مخابراتي پيدا كنند.

در حال حاضر اين سازمان مشغول به روز كردن و بررسي مجدد راهكارهاي ارائه شده مي باشد. اين كار در مورد سيستمهاي ثابت داراي طول موج هاي كوتاه به اتمام رسيده است، ولي درخصوص امواج راديوئي همچنان در حال انجام مي باشد و به همین منظور در حال حاضر مطالعات گسترده اي در خصوص امواج مخابراتي و تومورهاي مغزي انجام شده است. به هرحال اعتبار اين حدود پرتوگیری در سال 2009 تائيد گرديده است. همچنين ICNIRP در حال پايش پيشرفت تحقيقات و تكنولوژي در خصوص منابع جديد تابش مي باشد كه موجب افزایش كيفيت ارتباطات خواهد شد.

 

بسيار ممنونيم از شما و آرزومند موفقيتتان در سازمان ICNIRP ميباشيم.