سیستم پایش دائم فرکانس های رادیوئیسیستم پایش دائم فرکانس های رادیوئی

رشد تکنولوژی ارتباطات مخابراتی نگرانی عمومی در رابطه با میزان قرارگیری مردم در معرض امواج الکترومغناطیسی را افزایش داده است.


 
رشد تکنولوژی ارتباطات مخابراتی نگرانی عمومی در رابطه با میزان قرارگیری مردم در معرض امواج الکترومغناطیسی را افزایش داده است. بنابراین به منظور شفاف سازی بیشتر نظارت دائم بر تابش امواج الکترومغناطیسی از اهمیت خاصی برخوردار است . 
 
شرکت Wavecontrol  در رابطه با سیستم مانیتورینگ دائم امواج الکترومغناطیسی ویژگی هایی را در این خصوص تقدیم می دارد. 
 
مشکلات جدید و راه حل های جدید : 
 
رشد فن آوری اطلاعات و توسعه شبکه های مخابراتی نیاز به یک زیرساخت اجتماعی دارد, اکثر آنتن های تلفن همراه در داخل شهر در کنار ساختمان ها و اماکن عمومی نصب می شوند. در مناطق پرجمعیت آنتن های بیشتری وجود دارند چراکه تعداد بیشتری از مردم در آن واحد نیاز به سرویس های تلفن همراه دارند. 
 
میزان قرارگیری مردم در معرض امواج الکترومغناطیسی نباید از حد مشخصی بالاتر باشد . به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در رابطه با میزان قرارگیری مردم در معرض امواج , یک نوع بی اعتمادی در مردم افزایش خواهد یافت و رشد تکنولوژی بی سیم با تاخییر مواجه خواهد شد .
ارائه راه حل مناسب در این خصوص :
 
میزان تشعشع امواج اندازه گیری و با استاندارد مقایسه می شود. 
 
برای شفاف سازی بیشتر اطلاعات فوق در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
 
با استفاده از سیستم پایش امواج می توان به طور دائم شدت میدان الکترومغناطیسی ساطع شده از ایستگاه های مخابراتی را اندازه گیری و از طریق اینترنت در دسترس عموم و یا مدیران ارشد قرار داد. 
 
              
 
مشخصات سیستم پایش امواج الکترومغناطیسی :
 
این سیستم از دو قسمت تشکیل شده است :
 
1- ایستکاه پایش دائم که در جای مشخصی نصب و شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را بدون وقفه اندازه گیری می کند. 
 
2- کنترل سنتر یا مرکز کنترل داده ها که مدیریت اطلاعات را بر عهده دارد و اطلاعات اندازه گیری شده را از طریق اینترنت در دسترس افراد خاص یا عام قرار می دهد. ( بسته به نوع دسترسی اطلاعات ) 
 
سیستم پایش امواج در مکان های مشخصی که از اهمیت  ویژه ای برخوردارند نصب می شوند و اندازه گیری و نظارت دائم بر شدت امواج الکترومغناطیسی را انجام می دهند. 
 
مکان های اندازه گیری با توجه به نزدیک ترین محل به ایستگاه های مخابراتی و یا با توجه به اهمیت مکان های خاص و حساس مثل : بیمارستان ها , مهدکودک ها , مدارس , خانه سالمندان و ... انتخاب می شوند .
 
ایستگاه پایش دائم امواج شدت میدان الکترومغناطیسی را در 24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال مطابق با قوانین بین المللی اندازه گیری می کند. 
 
این اطلاعات به طور منظم از ایستگاه به مرکز کنترل داده ها فرستاده می شود. اگر در هر ایستگاه سطح انرژی تابشی اندازه گیری شده از حد مجازی که قبلا برای آن تعریف شده بالاتر باشد آلارم آن ایستگاه به مرکز کنترل داده ها ارسال خواهد شد. 
 
از طریق مرکز کنترل داده ها مدیریت این ایستگاه ها انجام می شود مانند : دریافت اطلاعات , انتشار مقادیر اندازه گیری شده از طریق اینترنت , طبقه بندی اطلاعات , نمایش مقادیر اندازه گیری شده , ایجاد و ارسال چندین نمونه گزارش . 
 
اطلاعات بدست آمده از ایستگاه های پایش امواج را می توان از طریق دسترسی اینترنت به اشتراک گذاشت . می توان در یک نقشه محل استقرار هر ایستگاه را با توجه به طول , عرض و ارتفاع جغرافیائی مشخص نمود . آنگاه از طریق مرکز کنترل داده ها و اینترنت به آن ایستگاه دسترسی پیدا کرد و اطلاعات مربوط به هر ایستگاه را از تاریخ مشخص تا تاریخ مشخص در قالب نمودار و مقایسه آن با حد استاندارد مشاهده نمود . 
 
نتیجه گیری : 
 
سیستم مانیتورینگ دائم فرکانس های رادیوئی  Wavecontrol    راه حل مناسب برای نطارت دائم تشعشعات امواج رادیوئی می باشد.
 
با پایش امواج الکترومغناطیسی به مکان های خاص و حساس اعتبار داده می شود. 
 
با توجه به نگرانی های موجود اجتماعی و به منظور شفاف سازی بیشتر برای مردم دسترسی به اطلاعات اندازه گیری از طریق اینترنت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. 
 
تجربه بدست آمده توسط شرکت Wavecontrol  در کشورهای مختلف دنیا موید این است که سیستم پایش دائم امواج الکترومغناطیسی موثر بوده است .