داستان های خیالی در رابطه با امواجداستان های خیالی در رابطه با امواج

ترس و نگرانی افراد راجع به خطرات امواج الکترومغناطیسی و تلفن همراه منجر به دیدگاه های اغراق آمیز و غیرواقعی آنها راجع به امواج شده است.


آیا امکان پختن یک تخم مرغ یا دانه های ذرت توسط تلفن همراه وجود دارد؟

خیر. پرتوگیری میدان های الکترومغناطیسی تولید شده بوسیله تلفن همراه ضعیف است و نمی تواند تخم مرغ یا دانه های ذرت را بپزد. ویدئویی که در اینترنت منتشر شده است، برای اهداف تبلیغاتی یا سرگرمی ساخته شده و صرفا یک مونتاژ ویدئویی است که با کنار هم گذاشتن بخش های مختلف فیلم برداری شده بدست آمده تا صحنه را واقعی جلوه کند و یا توسط برخی از شرکت هایی که کلیپ های ویدئویی را از طریق بلوتوث و برای اهداف تبلیغاتی عرضه می کنند، تهیه شده است.

با وجود اینکه محاسبات تئوری خروجی تلفن های همراه، نادرست بودن این ادعاها را تائید می کند، تعدادی از مراکز تحقیقاتی بین المللی تست های مشابهی تحت شرایط آزمایشگاهی انجام داده اند تا این شایعات را رد کرده و به مردم اطمینان دهند و تشویش و نگرانی را از آنها دور کنند.

به مدت 65 دقیقه، یک تخم مرغ در معرض یک تابش متمرکز با شدتی 10 برابر توان خروجی تلفن همراه قرار گرفت. وقتی که تخم مرغ شکسته و باز شد، دیده شد که این انرژی هیچ اثری بر روی آن نداشته است. مرکز تحقیقاتی دیگری، 200 تلفن همراه را در اطراف یک تخم مرغ قرار داد و همان نتیجه حاصل گردید.

آیا توان خروجی یک تلفن همراه می تواند آنقدر زیاد باشد که مغز را بپزد؟ 

خیر. ماکزیمم توان خروجی تلفن همراه 2 وات و در بیشتر اوقات، بسیار کمتر از آن (متوسط 25/0 وات) است. اثر گرمایی امواج الکترومغناطیسی می تواند باعث افزایش اندک دمای بدن شود. این افزایش دما قابل مقایسه با گرمایی است که در اثر تمرین بدنی یا قرارگیری در معرض تابش نور خورشید در بدن ایجاد می شود، لذا نمی تواند باعث پختن مغز انسان گردد.

توجه کنید که گرمای تولید شده بوسیله تلفن همراه فقط به دلیل انتقال داده بی سیم نیست. برخی از انواع تلفن همراه، خصوصا زمانی که برای مدت زیاد مورد استفاده قرار گیرند، مقدار اندکی گرما در اثر گرمایش باتری تولید می کنند.

آیا استفاده از تلفن همراه، رعد و برق را جذب کاربر می کند؟

می دانیم که ابرهای باردار، انرژی خود را از طریق نزدیکترین رسانا به سطح زمین- که می تواند تیر برق، دکل برق، درخت، ساختمان یا بدن انسان باشد-به زمین تخلیه می کنند. احتمال برخورد صاعقه به انسان بسیار کم است، خصوصا در مکان هایی که ساختمان، تیر برق، درخت و غیره وجود دارد.

تلفن های همراه، چه در حال استفاده باشند و چه نباشند، دستگاه هایی نیستند که بتوانند انسان را در معرض برخورد صاعقه حین بارندگی یا طوفان همراه با رعد و برق قرار دهند. با این وجود، افراد نباید حین طوفان و رعد و برق در محیط هایی که سازه های مرتفع برای هدایت الکتریسیته وجود ندارد- مثل حومه شهر خالی از سکنه یا بیابان- حرکت کنند. این افراد می توانند در معرض صاعقه قرار گیرند، چون اغلب سازه ها یا اجسامی روی سطح زمین که به ابرهای باردار نزدیکتر هستند، مورد هدف قرار می گیرند.

آیا تلفن همراه می تواند باعث آتش سوزی در یک پمپ بنزین شود؟

خیر. هیچ ارتباط علت و معلولی ای بین پرتوگیری میدان های الکترومغناطیسی ناشی از تلفن همراه و انفجار و آتش سوزی در پمپ بنزین وجود ندارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات نفت انگلستان و گزارش کمیته ایمنی حمل و نقل استرالیا، هیچ شواهدی برای اثبات وقوع آتش سوزی در یک پمپ بنزین در اثر استفاده از تلفن همراه وجود ندارد.