آنالیز گازهای اگزوز خودروهای بنزینی - تست اگزوز وسائط نقلیه

مدل : ]INFRALYT EL

پارامتر : گاز و تیرگی

شرکت سازنده : ساکسون - یون کالور

دستگاه سنجش گازهای خروجی خودروهای بنزینی :

CO: 0 ...... 10% Vol

CO2: 0...... 20% Vol

HC: 0.......2500 ppm

O2: 0......22% Vol

NO: 0......5000 ppm

Lambda: 0......9.999

RPM: 400......9999 1/min

زمان گرم شدن دستگاه 30 پانیه

قابل اتصال به کامپیوتر توسط کابل RS232 ، USB

ابعاد : 430 x 203 x 294 x میلیمتر

وزن : 9 کیلوگرم

قابلیت حمل و نقل سریع و آسان

Download
Exhaust gas analyzerExhaust gas analyzer