دماسنج غیر تماسی - پرتابل

مدل : KIRAY50

پارامتر : دما

شرکت سازنده : کیمو

رنج اندازه گیری 50- الی 380 درجه سانتیگراد

نسبت فاصله به قطر هدف  12:1

دارای ضریب تشعشع ثابت 0.95

Download