کالیبراتور صدا - پرتابل

مدل : CAL200

پارامتر : شدت صدا

شرکت سازنده : کیمو

 

قابلیت ایجاد صدا 94db±0.4 db در فرکانس ۱۰۰۰Hz

مطابق با استاندارد NF EN 60942:2003 ، CEI 60942:2003 و استاندارد CE

 

Download