فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : CP

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

قابلیت اندازه گیری فشار مثبت ، فشار منفی ، اختلاف فشار هوا یا گاز

دارای صفحه نمایش با رنگ بندی مختلف

نوع محلولAWS 10رنج اندازه گیری25mmH2o±

 

 

 

 

 

Download