فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : KM45

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

مانومتر  پرتابل مایع ستونی U شکل

رنج اندازه گیری فشار ۴۵ میلی بار

نوع محلول Volt 1S  

 

 

Download