فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : MT40

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

مانومتر مایع مورب پرتابل

قابلیت تنظیم نقطه صفر

قابلیت محاسبه سرعت به همراه لوله پیتوتنوع محلول VOLT 1 S

به همراه کیف حمل رنج اندازه گیری تا ۴۰ میلی متر آب

 

 

 

 

 

 

 

Download