فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : TX

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

 

مانومتر مایع مورب

نقطه صفر قابل تنظیم در وسط

قابلیت اندازه گیری فشار مثبت ، منفی و اختلاف فشار

دقت بالا با قابلیت اندازه گیری رنج های پایین ۲۵± ، ۵۰± ، ۷۵± پاسکال

نوع محلول AWS 10

 

 

 

 

 

 

Download