فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : TJ

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

مانومتر مایع ستونی

قابلیت تنظیم صفر

به صورت پرتابل ونصبی

نوع محلول AWS 10 ,VOLT 1 S ,مرکوری

رنج اندازه گیری ۱۰ ، ۱۵ ، ۳۰ ، ۶۰ ، ۶۵ ، ۱۰۰ ، ۱۳۰ ، ۲۱۵ ، ۴۷۰ ، ۹۲۰ ، ۱۵۵۰ میلی بار

 

 

 

 

 

Download