فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : GF

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

مانومتر ستونی U شکل

قابلیت اندازه گیری فشار مثبت ، فشار منفی و اختلاف فشار هوا یا گاز

قابل استفاده به صورت پرتابل و قابل نصب

قابل تنظیم نقطه صفر

نوع محلول VF1 یا مرکوری

رنج اندازه گیری ۲۵± ، ۵۰ ± ، ۳۴۰± ، ۶۷۰±  میلی بار

 

 

 

 

 

Download