فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : HP

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

مانومتر مایع مورب

اندازه گیری فشار با دقت بالا

رنج فشار ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ پاسکال

قابل تنظیم نقطه صفر

 

 

 

Download