فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : KX

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

مانومتر مایع مورب

قابلیت اندازه گیری فشار مثبت ، فشار منفی واختلاف فشار

قابلیت تنظیم نقطه صفر

نوع محلول AWS10

رنج اندازه گیری ۲۵۰± ، ۴۰۰± پاسکال

 

 

 

 

 

Download